Kolektory słoneczne karczew

Dopłaty na ekologiczne rozwiązania dla twojego domu

Członkostwo do Unii Europejskiej nakłada na nasz kraj zobowiązanie przestrzegania przyjętych dyrektyw. Jedna z nich dotyczy m.in. zobowiązania się przez Polskę do tego, że określony procent wykorzystywanej przez Polskę energii będzie pochodził ze źródeł odnawialnych. Aby nie narazić się na wysokie kary, wprowadzono dopłaty dla wszystkich tych, którzy pragnęliby skorzystać z ekologicznych rozwiązań. Podział środków zlecono samorządom gminnym i powiatowym, które oferują np. dotacje do pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną. Nierzadko dotację można zdobyć również na kolektory słoneczne. O dodatkowe informacje należy pytać w urzędach bądź w firmach zajmujących się instalacją tego rodzaju urządzeń.