Gruntowy wymiennik ciepła limanowa

Używanie gruntowego wymiennika ciepła

Każdy budynek ma obowiązek posiadać prawidłowo funkcjonalny a także skuteczny system wentylacji i ogrzewania. Aby jeszcze wzmóc jego funkcjonalność wskazane jest włączyć w ten system gruntowy wymiennik ciepła.  Stanowi on dopełnienie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepłego powietrza. Jest to po prostu pogrzebany w glebie rurociąg, przez który przepływa powietrze z wentylacji. Gruntowy wymiennik ciepła wspiera się na predyspozycjach gruntu do całorocznej stabilizacji temperatury na drobiazgowo wskazanych głębokościach. Na głębokości mniej więcej 5 metrów średnia temperatura wynosi np. około 4 stopni. Powietrze z zewnątrz w wymienniku ciepła zimą nagrzewa się wstępnie zanim jeszcze trafi do systemu wentylacji, a latem gruntowy wymiennik ciepła pełni funkcję naturalnej klimatyzacji.