oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia
Miejsce w którym zachodzi proces czyszczenia ścieków, nazywamy oczyszczalną. Istnieją oczyszczalnie lokalne, które można spotkać w dużych miastach. Trafiają do nich małe ilości ścieków. Inne nazywamy centralnymi, czyli obejmującymi większy rejon, co za tym idzie, zajmują się neutralizacją nieczystości w większych ilościach.
Ścieki, które specjalnymi kanałami trafiają do oczyszczalni, są usuwane na kilka sposobów. Pierwszy z nich to mechaniczne czyszczenie ścieków. Polega na usuwanie zawiesin znajdujących się w ściekach. Druga metoda to biologiczne eliminowanie. Działa na zasadzie usuwania substancji rozpuszczonych w nieczystościach. Ostatnia to działanie na ścieki roztworem koagulantu, czyli specjalnego środka chemicznego. Oczyszczalnie ścieków działają za pomocą, swojej wybranej metody.