Zalety i wady najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny nie jest w naszych realiach zbyt często stosowany, a wręcz mało komu znane są zasady tej instytucji prawnej. Umowa najmu okazjonalnego jest szczególną instytucją umowy najmu uregulowanego w Kodeksie Cywilnym. Została ona wprowadzona ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i miała na celu przede wszystkim zabezpieczenie praw osoby wynajmującej lokal mieszkalny.
Najem okazjonalny ma swoje zalety i wady. Korzyści jakie niesie umowa najmu okazjonalnego dla właściciela lokalu, to przede wszystkim niestosowanie dużej części przepisów o ochronie praw lokatorów, które mają zastosowanie w przypadku zwykłej umowy najmu. Są to m.in. uregulowania dotyczące zasad podnoszenia czynszu lub możliwości wypowiadania tych umów.
Do wad należy zaliczyć na pewno zbyt skomplikowaną formę zawarcia umowy. Mimo że sama umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, to do jej ważności potrzebny jest też szereg dokumentów dodatkowych (niektóre w formie aktu notarialnego), które znacznie komplikują całą procedurę.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
most bez szlifowania
instalacje fotowoltaiczne
miyoshi miyagi
atomizery