Windykator

Z usług firm windykacyjnych korzystają instytucje, których klienci nie regulują na czas zobowiązań finansowych. Cel jest w tym wypadku jeden: jak najszybsze odzyskanie należnych pieniędzy. W tym właśnie pomóc mają pracownicy firmy windykacyjnej. Ich zadanie polega na uzgodnieniu z dłużnikiem planu spłaty zobowiązania. Jednak zdarza się, że windykatorzy znacznie przekraczają swoje uprawnienia. Problemem zwykle nie jest nierzetelna firma windykacyjna, a właśnie zachowanie i sposób działania windykatora. Osoby mające długi skarżą się między innymi na nękanie ich nawet w nocy za pomocą telefonów, nachodzenie w domu i w pracy czy grożenie przemocą lub wezwaniem policji. Żaden windykator nie może uciekać się do takich sposobów, by wyegzekwować dług. Może zadzwonić, wysłać pismo czy email, ale jego postępowanie nie może mieć charakteru zastraszania dłużnika.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
przeciwpożarowe znaki
hydrant nadziemny
oznakowanie ppoż
znaki ppoż