Wezwanie do zapłaty po kilkunastu latach – sprzeciw do sądu

W ostatnim czasie firmy windykacyjne przesyłają ludziom wezwania do zapłaty za zakupione nawet kilkanaście lat wcześniej encyklopedie czy poradniki. Warto wiedzieć, że roszczenia tego typu ulegają przedawnieniu już po 2-3 latach. Jeśli jednak mamy co do tego jakieś obawy a sprawa trafiła przed sąd, to możemy wnieść sprzeciw do sądu (mamy na to dwa tygodnie liczą od momentu otrzymania nakazu). W przypadku postępowania upominawczego nie musimy wnosić żadnych opłat. Natomiast w postępowaniu nakazowym wysokość opłaty zależy przede wszystkim od przedmiotu sporu. Jeśli jednak nie otrzymaliśmy żadnego wezwania wystosowanego przez sąd a jedynie wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, to nie uiszczajmy żadnej opłaty i poczekajmy na dalszy rozwój wydarzeń.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
roland integra 7 – pasja
klub
klub warszawa
busole