Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Od kilku lat sądem, do którego można wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu, jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Jeżeli otrzymaliśmy taki nakaz, to musimy jak najszybciej na niego zareagować, gdyż brak jakiejkolwiek reakcji oznacza, iż taki nakaz się uprawomocnia i może doprowadzić do postępowania egzekucyjnego (w najgorszym przypadku). Dlatego też nie należy lekceważyć takiego rodzaju nakazów i za każdym razem się do nich ustosunkować. Jeżeli nie zgadzamy się z takim nakazem, to w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania możemy złożyć we właściwym sądzie sprzeciw. Może on zostać złożony zarówno w formie pisemnej (jako pismo procesowe), jak również drogą elektroniczną.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
bramy ppoż
bramy przeciwpozarowe
prądownica
hydrant podziemny