Spadek – testament jak spisać

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. Testament jest jednym ze sposobów rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Możemy traktować testament jako dokument, lub jako czynność prawną, rozporządzająca, skuteczną dopiero po śmierci testatora. Polski ustawodawca wyróżnia kilka rodzajów testamentów. Niewłaściwe sporządzenie testamentu jest przyczyną licznych sporów, które mogłyby być uniknięte, gdyby zastosowano się do przepisów prawa. Chcą się zabezpieczyć zadajemy sobie pytanie- testament jak spisać? Najważniejszym elementem testamentu jest podpisanie się imieniem i nazwiskiem, a także wyraźne zaznaczenie okoliczności, że rozporządzenie swoim majątkiem, sporządzane jest na wypadek śmierci.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
gaszenie gazem
ewakuacyjne znaki
ppoż znaki