Rozliczenia majątkowe małżonków

Zawierając związek małżeński na mocy ustawy zostają nawiązane różne stosunki – zarówno osobiste, jak i majątkowe. Zazwyczaj łączą one wzajemnie małżonków, choć niekiedy występuje stosunek powinowactwa, który trwa nawet w przypadku ustania małżeństwa. Najważniejszym stosunkiem pomiędzy małżonkami jest stosunek majątkowy, który ewidentnie odnosi się do interesów ekonomicznych. Chodzi tu o wspólność majątkową, rozliczenia jak i kwestie związane z odpowiedzialnością za zobowiązania. Rozliczenia majątkowe małżonków są wspólnością, ale do momentu ustania małżeństwa. Jeśli dokona się podziału wspólnego majątku to powinno uregulować się panujące do tej pory stosunki majątkowe. Odnosi się to do wszystkich wzajemnych roszczeń. Jednak, aby móc taką sprawę zakończyć pozytywnie przydatna będzie pomoc doświadczonego adwokata, który ma w tym temacie odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
stylista fryzur w krakowie
roland a88 – pasja
fryzjer kraków
roland ac40 – pasja