Rekompensata za pracę w nadgodzinach

Każdy pracujący człowiek, aby otrzymać za swoją pracę wynagrodzenie, musi rzetelnie wywiązać się ze swoich obowiązków. Swoją pracę musi wykonywać w miejscu i w godzinach ustalonych z pracodawcą. Czas pracy normują przepisy Kodeksu Pracy. Nie może on przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Czasami istnieje uzasadniona potrzeba pracy w wymiarze większym niż 8 godzin na dobę lub przyjścia do pracy w nasze dni wolne. Ile można mieć przepracowanych nadgodzin szczegółowo Kodeks Pracy.
Oczywiście praca w godzinach nadliczbowych musi być odpowiednio zrekompensowana pracownikowi. Pracownik za przepracowane nadgodziny otrzymuje od pracodawcy dodatkowy czas wolny lub może otrzymać wynagrodzenie za przepracowane dodatkowo godziny i jeszcze specjalny dodatek za nadgodziny. A więc praca w nadgodzinach jest opłacalna.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
sprzedaż hurtowa narzędzi
męskie perfumy
projektowanie opakowań kraków
roland ac60 – pasja