Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia, jaka jest różnica między tymi dwoma sformułowaniami i jakie są ich konsekwencje prawne?
Spadek można odrzucić w ciągu 6 miesięcy od momentu powzięcia wiadomości o swoim tytule do dziedziczenia.
Odrzucenie spadku następuje z chwilą złożenia stosownego oświadczenia przez spadkobiercę o odrzuceniu spadku (przed notariuszem lub sądem). Osoba, która złoży takie oświadczenie woli traktowana jest tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku, czyli zostaje wyłączona z dziedziczenia. Odrzucenia spadku nie można w późniejszym czasie odwołać.
Natomiast zrzeczenie się dziedziczenia jest umową pomiędzy przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym, w której spadkobierca zrzeka się dziedziczenia po nim. Umowa taka zawierana jest za życia spadkodawcy i musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie aktu notarialnego.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
firma budowlana łódź
usługi remontowe łodź
budowa i remonty domówi
usługi budowlane łódź