Naruszenie prawa – odwołanie do sadu pracy

W sytuacji, gdy pracodawca poprzez rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, nie dochował formy pisemnej wypowiedzenia, lub nie spełnił niezbędnych dla wypowiedzenia przesłanek formalnych, pracownik zyskuje następujące uprawnienie, takie jak odwolanie do sadu pracy. Mam na to 7 dni, lub gdy rozwiązanie następuje bez zachowania okresu wypowiedzenie- 14 dni. Przykładowym nie dotrzymaniem wymogów formalnych jest nie umieszczenie przyczyny rozwiązania stosunku pracy, w przypadku umowy na czas nieokreślony. Może to być również pominięcie konsultacji z zakładową organizacją związkową, przy rozwiązaniu stosunku pracy. Pracownik przed sądem pracy, może dochodzić roszczenia o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy, lub o odszkodowanie.

Kilka fraz, dzięki którym znajdziesz naszego bloga:
znaki bezpieczeństwa
bramy ppoz
firma remontowa
budowa domów Łódzkie